Uderzenia pioruna w Polsce

»

Mapa uderzenia pioruna na żywo

Mapa uderzenie pioruna

Kolorowa kropka oznacza jedno uderzenie pioruna na mapie. Im bardziej niedawne jest uderzenie tym jaśniejszy jest kolor. Legenda kolorów jest zanotowana na górze po lewej stronie mapy. Na górze po prawej stronie jest oznaczona :

  • Data i godzina ostaniej aktualizacji.
  • Liczba uderzeń (strikes) w czasie ostaniej minuty.
  • Liczba uderzeń (strikes) na godzinę.